مطالب توسط مریم دودل

منظور از بار های گشتاور متغیر چیست؟

در این بار ها،گشتاور بار متناسب با مجذور سرعت تغییر میکند یعنی با تغییر سرعت، گشتاور و توان مصرفی آن ها دچار تغییر میشود . به طوری که در سرعت های پایین ، به گشتاور کمتری نسبت به سرعت های بالا نیاز دارند. نمونه کاربرد بار های گشتاور متغیر میتوان به فن ها و پمپ […]

آیا می‌توان با یک درایو تک فاز به سه فاز یک موتور القایی با مشخصات ۲۲۰/۳۸۰ را راه اندازی کرد؟

بله با توجه به اینکه ولتاژ خروجی درایو های تکفاز به سه فاز ۲۲۰ ولت(با درصدی از تلرانس) می‌باشد، لذا می‌توان موتورهای با این مشخصات را راه‌اندازی کرد فقط نکته مهم این است که حتماً باید اتصال موتور به شکل مثلث باشد.

آیا جابه جایی ترتیب فاز در درایو ها باعث تغییر جهت چرخش موتور می‌شود؟

جابجایی ترتیب فاز در ورودی درایو ها هیچ تاثیری در جهت چرخش موتور ها نداره. ولی اگر در خروجی درایوها ترتیب فاز رعایت نشود باعث چرخش معکوس موتور می‌شود که یکی از راه حل های آن تنظیم پارامتر چرخش معکوس در درایو هاست.

تعداد ورودی و خروجی‌های دیجیتال درایوهای آگر الکترونیک چه تعداد است؟

درایو های آگر الکترونیک دارای ۷ عدد ورودی دیجیتال ترانزیستوری و ایزوله شده می‌باشد و خروجی دیجیتال درایو ، ۲ عدد رله می‌باشد که هر کدام دارای یک تیغه ی باز و یک تیغه ی بسته است.