در این بار ها،گشتاور بار متناسب با مجذور سرعت تغییر میکند یعنی با تغییر سرعت، گشتاور و توان مصرفی آن ها دچار تغییر میشود . به طوری که در سرعت های پایین ، به گشتاور کمتری نسبت به سرعت های بالا نیاز دارند. نمونه کاربرد بار های گشتاور متغیر میتوان به فن ها و پمپ ها اشاره نمود.

در این بار ها،مشخصه ی گشتاور بار به سرعت بستگی ندارد یعنی با تغییر سرعت ،گشتاور بار تقریبا ثابت می ماند. نمونه کاربرد بار های گشتاور ثابت میتوان به نوار نقاله ها اشاره نمود.

بله با توجه به اینکه ولتاژ خروجی درایو های تکفاز به سه فاز ۲۲۰ ولت(با درصدی از تلرانس) می‌باشد، لذا می‌توان موتورهای با این مشخصات را راه‌اندازی کرد فقط نکته مهم این است که حتماً باید اتصال موتور به شکل مثلث باشد.

جابجایی ترتیب فاز در ورودی درایو ها هیچ تاثیری در جهت چرخش موتور ها نداره. ولی اگر در خروجی درایوها ترتیب فاز رعایت نشود باعث چرخش معکوس موتور می‌شود که یکی از راه حل های آن تنظیم پارامتر چرخش معکوس در درایو هاست.

درایو های سری NG شرکت آگر الکترونیک دارای ۳ مد کنترلی اسکالر (V/F) ، کنترل برداری (Vector Control) و کنترل برداری به صورت حلقه بسته (Closed loop vector control) می‌باشد.

درایو های سری NE شرکت آگر الکترونیک دارای ۲ مد کنترلی اسکالر (V/F) و کنترل برداری (Vector Control) می‌باشد.

بله . درایو های آگر الکترونیک دارای PID داخلی با در صد دقت بالاست و به راحتی می‌توان پارامتر های مربوطه را تنظیم نمود.

درایو های آگر الکترونیک دارای ۲ عدد خروجی آنالوگ می‌باشد که هم به صورت جریانی و هم به صورت ولتاژی است.

درایو های آگر الکترونیک دارای ۲ عدد ورودی آنالوگ می‌باشد که هم به صورت جریانی و هم به صورت ولتاژی است.

درایو های آگر الکترونیک دارای ۷ عدد ورودی دیجیتال ترانزیستوری و ایزوله شده می‌باشد و خروجی دیجیتال درایو ، ۲ عدد رله می‌باشد که هر کدام دارای یک تیغه ی باز و یک تیغه ی بسته است.