یلدای ۱۴۰۰ همراه با آگرالکترونیک

 هرچه از روشنی سرخ داریم برداریم و کنار هم بنشینیم 

و بگذاریم که دوستی‌ها، سدی باشند در برابر تاریکی ها 

 

 

آگر الکترونیک یلدای شادی را برای شما آرزو می‌کند.

از طرف تمامی پرسنل مجموعه آگرالکترونیک