سه خطای رایج در اینورترها و نحوه رفع آن

در این پست سه خطای رایج اینورترها بررسی و نحوه رفع هر کدام از این خطاها بیان می‌‌شود.

خطای اضافه ولتاژ (Overvoltage) و کاهش ولتاژ (Undervoltage)

اضافه ولتاژ:

این خطا در اثر ازیاد ولتاژ لینک DC ایجاد می‌شود که می‌تواند ناشی از بارهای با اینرسی بالا باشد که در حالت کاهش سرعت (decelerating) خیلی سریع اتفاق می‌افتد و ولتاژ لینک DC اینورتر را افزایش می‌دهد. اگرچه علل دیگری نیز وجود دارد که باعث اضافه ولتاژ لینک DC می‌شود.

روش رفع مشکل اضافه ولتاژ:

 • ولتاژ منبع برای اضافه ولتاژ حالت گذرا و پایدار بررسی شود.
 • عملکرد مقاومت و چاپر ترمزی بررسی شود.
 • زمان کاهش سرعت زیاد شود.
 • از تابع “coast to stop” در صورت امکان استفاده شود.
 • فرکانس اینورتر با توجه به مقاومت و چاپر ترمز، مقدار مناسب داده شود.
 • از درایو با عملکرد برگشت انرژی (Regenerative) استفاده شود.

کاهش ولتاژ:

این خطا در اثر کاهش ولتاژ لینک DC ایجاد می‎شود. این خطا می‌تواند بدلیل از دست رفتن فاز ولتاژ ورودی به خاطر فیوز معیوب، خطای عایقی، خطای یکسوساز ورودی یا کاهش ولتاژ ورودی اتفاق افتد.

روش رفع مشکل کاهش ولتاژ:

 • ولتاژ تغذیه اصلی و فیوزها بررسی شوند.
 • عملکرد عایق و کنتاکتور بررسی شود.
 • ولتاژ ورودی بررسی شود شاید خیلی کم باشد.

 1. خطای ارت (Earth Fault)

این خطا در حالت جریان‎های نامتعادل موتور تشخیص داده می‌شود، که باعث ایجاد جریان نشتی به سمت ارت می‌شود. این خطا در حالتی است که مقاومت ایزولاسیون ضعیف تا ارت وجود دارد.

روش رفع خطای ارت:

 • مقاومت ایزولاسیون موتور و کابل بررسی شود.
 • بررسی شود که در مدار کابل تا موتور خازن اصلاح ضریب توان یا جاذب اضافه ولتاژ گذرا (Surge Absorber) وجود ندارد.
 • طول کابل. یک کابل بلند به خاطر خازن بزرگ کابل می‌تواند باعث خطای ارت شود.

 1. خطای اضافه جریان (Overcurrent)

این خطا در حالتی است که موتور خیلی بیشتر از جریان نامی که در پلاک موتور وجود دارد، جریان از خروجی اینورتر می‌کشد.

روش رفع خطای اضافه جریان:

 • بار موتور بررسی شود که خیلی زیاد نباشد.
 • زمان افزایش سرعت (Acceleration) بررسی شود. بار با اینرسی بالا در راه‌اندازی جریان خیلی بیشتری می‌کشد.
 • موتور و کابل موتور بررسی شود.
 • بررسی شود که موتور به ولتاژ مناسبی متصل شده است.
 • جهت چرخش موتور بررسی شود که در جهت مناسب باشد.
 • مقادیر نامی پلاک موتور بررسی شود که به درستی وارد شده است.

همچنین برای مشاهده سوالات متداول در استفاده از اینورتر می توانید به صفحه سوالات متداول مراجعه کنید.