راه‌اندازی پمپ آبرسانی شهری توسط محصولات آگر الکترونیک

پمپ ازجمله مهم‌ترین سیستم‌هایی هستند که باید توسط درایو راه‌اندازی شوند. در این پروژه از درایو سری NG100 با توان ۷۵ کیلووات شرکت آگر الکترونیک استفاده شده است.
در زیر چند مورد از مزایای استفاده از درایو برای پمپ عنوان شده است.

  1. تا حد زیادی ضربه قوچ ناشی از راه‌اندازی قابل کنترل خواهد بود.
  2.  کاویتاسیون اتفاق افتاده در محل پروانه‌ها کاهش می‌یابد.
  3. تخریب دیواره‌های چاه کاهش می‌یابد.
  4. هدر رفت آب کاهش می‌یابد.
  5. کیفیت آب استخراج شده افزایش می‌یابد.
  6. طول عمر ادوات مکانیکی و سیستم افزایش می‌یابد.
  7. قابلیت کنترل دور با توجه به فشار یا دبی مدنظر فراهم می‌شود.
  8. صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف برق حاصل می‌شود.
  9. موتور مربوطه از جهات گوناگونی محافظت می‌شود.

و بسیاری مزایای دیگر با استفاده از درایو به سیستم افزوده خواهد شد.

اینورترهای ایرانی آگر الکترونیک سری NG100

برای اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول روی عکس بالا کلیک کنید.