انواع روش‌های راه‌اندازی موتورهای القایی

در بخش اول  از انواع روش‌های راه‌اندازی موتورهای القایی، راه اندازی به روش مستقیم را در سه قسمت توضیح خواهیم داد.

راه‌اندازی موتورهای سه فاز به روش مستقیم قسمت سوم
راه‌اندازی موتورهای سه فاز به روش مستقیم قسمت اول

در بخش دوم راه‌اندازی موتورهای القایی به روش ستاره مثلث را ارائه خواهیم کرد.

و در انتها با ما همراه باشید در راه اندازی موتور القایی به روش سافت استارتر

راه اندازی به روش سافت استارترAager electronic