معرفی شرکت آگــر الکترونیکــ توسط مهندس مهدی یارمحمدیان در شبکه ایران کالا

معرفی اینور تر و کاربرد های آن در صنعت توسط مهندس مهدی یارمحمدیان

نحوه ارتباط مدباس بین HMI و درایوهای سری NG محصول شرکت آگر الکترونیک

فرآیند تنظیم خودکار مشخصات موتور توسط درایو آگر سری NG100

حضور شرکت آگر الکترونیک در نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

راه اندازی فن 90 کیلو وات به کمک اینورتر سری NG100 شرکت آگر الکترونیک