شرکت صنایع برق دادخواه به مدیریت جناب آقای منصور دادخواه

  • آدرس:
اصفهان- خیابان فردوسی- انتهای خیابان فردوسی- نبش پل فردوسی
  • شماره های تماس:
031-32224562
031-32223763
09132043761
09134022309